இங்கே நீங்கள் ஒரு ஆய்வில் பங்கெடுத்து விடையளிக்கலாம். அது எமக்கும் மற்றும் உங்கள் மொழி பேசும் மற்றயவர்க்கும் உதவியாக இருக்கும்.

கேள்வித் தொகுப்பில் பங்குபற்றிய அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இன்னும் சில வாரங்களில் இந்த ஆராய்ச்சியின் இறுதி முடிவுகள் இந்தத் தளத்தில் வெளியிடப்படும்.

முக்கியகுறிப்பு: நீங்கள் சுகவீனமாக இருக்கிறீர்கள் என்றால், அதற்கான மருத்துவ உதவி எம்மிடம் பெறமுடியாது. உங்கள் உடல்நிலை சீராக இல்லையென்று உணர்ந்தால் உங்கள் குடும்ப மருத்துவரையோ அல்லது அண்மையிலுள்ள அவசர மருத்துவ நிலையத்தையோ (legevakt) அணுகுங்கள். இல்லையேல், மிகவும் அவசரமான பட்சத்தில் வைத்தியசாலையின் அவசரப் பிரிவை நாடுங்கள் (AMK). அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் தொலைபேசியில் அழைக்கும்போது உங்களுக்கு சுவாசத்தில் தடங்கல்கள் அல்லது அதற்கான அறிகுறிகள் இருக்கின்றனவா எனத் தெரியப்படுத்துங்கள். உங்களுக்கு சுவாசிப்பதில் தடங்கல்கள் அல்லது இடையூறுகள் இருப்பின் அதை பின்வரும் இணையத்திலும் பதிவிடலாம்
: koronasjekk (நோர்வே மொழியில்).