கொரோணா வைரஸ் பற்றிய தகவல்களையும் நோர்வேயில் நடைமுறையில் உள்ள அதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றிய தகவல்களையும் இங்கே இருக்கும் இணைப்புகளில் காணலாம்

மக்கள் சுகாதார நிறுவனம்


ஒஸ்லோ நகராட்சி


பெர்கன் நகராட்சி


சுகாதாரத் திணைக்களம்


Helsenorge.no

  • COVID-19 காரணமாக கடுமையான உடல் நலமின்மைக்கு உள்ளாகும் அபாயத்தில் இருப்பவர்களுக்கான ஆலோசனைகள்

தேசிய பன்னாட்டு கலாச்சார பயிற்சி மையம்


நீரிழிவுநோய்க்கான ஒன்றியம்


"காவார்ட்" மருத்துவ பாடசாலை


"ஒன்தாரியோ" அரச அதிகாரம்


தொலைபேசியினூடான தகவல்கள்

  • Bydelsmødre, 24 மொழிகளில் தொலைபேசிச் சேவை செய்துவருகிறார்கள். மேலதிக தகவலுக்கு Bydelsmødre அவர்களின் பார்க்கவும்.

வண்ண விளையாட்டு