கொரோணா வைரஸ் பற்றிய தகவல்களையும் நோர்வேயில் நடைமுறையில் உள்ள அதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றிய தகவல்களையும் இங்கே இருக்கும் இணைப்புகளில் காணலாம்

மக்கள் சுகாதார நிறுவனம்


ஒஸ்லோ நகராட்சி


பெர்கன் நகராட்சி


சுகாதாரத் திணைக்களம்


தேசிய பன்னாட்டு கலாச்சார பயிற்சி மையம்


நீரிழிவுநோய்க்கான ஒன்றியம்


"காவார்ட்" மருத்துவ பாடசாலை


தொலைபேசியினூடான தகவல்கள்

  • Bydelsmødre, 24 மொழிகளில் தொலைபேசிச் சேவை செய்துவருகிறார்கள். மேலதிக தகவலுக்கு Bydelsmødre அவர்களின் பார்க்கவும்.

வண்ண விளையாட்டு


Papillom Bergen


Haukeland Hospital