கொரோணா அல்லது அதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றிய கேள்விகளை இங்கே பதிவிடலாம்.

உங்கள் கேள்விகளை உங்களுடைய சொந்த மொழியிலே அனுப்புங்கள்!

கொரோணா வைரஸ் பற்றியோ அல்லது நடைமுறையிலுள்ள நடவடிக்கைகள் பற்றியோ உங்களிடம் கேள்விகள் இருந்தால், கீழுள்ள பெட்டியில் அவற்றை எழுதி உங்கள் மின்னஞ்சலுடன் எமக்கு அனுப்புங்கள். அல்லது info@inncovid.no என்ற மின்னஞ்சலுக்கு உங்கள் கேள்விகளை அனுப்பலாம்.
உங்களுக்கான பதிலை முடியுமானவரை விரைவாக அனுப்புவோம், ஆனால் சில சமயங்களில் சில நாட்களும் எடுக்கலாம். தயவுசெய்து உங்களின் தனிப்பட்ட / இரகசியமான விடையங்களை இம்மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பாதீர்கள்.

முக்கியகுறிப்பு: நீங்கள் சுகவீனமாக இருக்கிறீர்கள் என்றால், அதற்கான மருத்துவ உதவி எம்மிடம் பெறமுடியாது. உங்கள் உடல்நிலை சீராக இல்லையென்று உணர்ந்தால் உங்கள் குடும்ப மருத்துவரையோ அல்லது அண்மையிலுள்ள அவசர மருத்துவ நிலையத்தையோ (legevakt) அணுகுங்கள். இல்லையேல், மிகவும் அவசரமான பட்சத்தில் வைத்தியசாலையின் அவசரப் பிரிவை நாடுங்கள் (AMK). அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் தொலைபேசியில் அழைக்கும்போது உங்களுக்கு சுவாசத்தில் தடங்கல்கள் அல்லது அதற்கான அறிகுறிகள் இருக்கின்றனவா எனத் தெரியப்படுத்துங்கள். உங்களுக்கு சுவாசிப்பதில் தடங்கல்கள் அல்லது இடையூறுகள் இருப்பின் அதை பின்வரும் இணையத்திலும் பதிவிடலாம்
: koronasjekk (நோர்வே மொழியில்).