கொரோணா வைரஸ் பற்றிய தகவல்களையும் நோர்வேயில் நடைமுறையில் உள்ள அதற்கான நடவடிக்கைகள் பற்றிய தகவல்களையும் இங்கே இருக்கும் இணைப்புகளில் காணலாம்

மக்கள் சுகாதார நிறுவனம்


ஒஸ்லோ நகராட்சி


Maqal radio (radio Inter FM 105)

  • Dr. Ahmed Madar: Maqaalo cod ah oo ku saabsan covid-19

NorSomNews-Oslo kommune


NorSom Media


சுகாதாரத் திணைக்களம்


Regjeringen


Directorate of Education


NRK


தேசிய பன்னாட்டு கலாச்சார பயிற்சி மையம்


Redd Barna


நீரிழிவுநோய்க்கான ஒன்றியம்


Islamsk Råd Norge


Norsk friluftsliv


Dr Wasim Zahid


தொலைபேசியினூடான தகவல்கள்

  • Bydelsmødre, 24 மொழிகளில் தொலைபேசிச் சேவை செய்துவருகிறார்கள். மேலதிக தகவலுக்கு Bydelsmødrenes nettside for mer informasjon
  • LIN (Likestilling Inkludering og Nettverk) har en hjelpetelefon på 9 språk. Hverdager kl. 10-15, ring 21646463. (Se nettsiden for mer informasjon, man må taste ulike numre for ulike språk)


Isbitaalka Haukeland


பெர்கன் நகராட்சி