Halkan waxaad kaga jawaabi kartaa daraasadayada

Waad ku mahadsan tahay ka qeybqaadashada daraasadan. Daraasada hadda waan joojiney, toddobaadyo gudahoodna waxaan ku soo bandhigi doonnaa maxsuulka.

MUHIIM: Haddii aad bukto caawimaad kuma siin karo. Hddiii aad xanuun dareemeyso la xidhiidh dhakhtarkaaga, gargaarka degdega ama AMK haddii xaalad degdeg ahi jirto, Marka meelahaas la hadleyso u sheeg haddii aad leedahey astaamaha neefsashada.
Sidoo kale haddii aad isku aragto astaamaha neefsashada ka diiwaangeli barta koronasjekk.no (af-noorwiijiga)