Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad ku saabsan fayraska korona iyo tallaabooyinka laga hirgelinayo Norwey

Folkehelseinstituttet


Oslo kommune


Maqal radio (radio Inter FM 105)

  • Dr. Ahmed Madar: Maqaalo cod ah oo ku saabsan covid-19

NorSomNews-Oslo kommune


NorSom Media


Agaasinka caafimaadka


Regjeringen


Directorate of Education


NRK


Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)


Redd Barna


Diabetesforbundet


Islamsk Råd Norge


Norsk friluftsliv


Dr Wasim Zahid


Macluumaad telifoonka ah:

  • Hooyooyinka xaaafad waxey leeyihiin telifoon 24 luqadood ah. Macluumaad ku saabsan lambarada kala duwan iyo waqtiyada la helo ka eeg Bydelsmødrenes nettside si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
  • LIN (Likestilling Inkludering og Nettverk) waxey leeyihiin telifoon caawimo oo 9 luqadood ah. Maalin walba saacadaha 10-15 la hadal 21646463. Eeg barta netka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, qaraac/wac lambarrada kala duwan oo luqado kala duwan ah.


Isbitaalka Haukeland


Bergen kommune