Her finner du linker med informasjon om koronaviruset og tiltakene som er iverksatt i Norge

Personer som risikerer å få en alvorlig sykdom på grunn av Coronavirus

Isolasjon eller karantene og mental helse

  • Cora-infeksjon og smittevernstiltak kan sette en ekstra belastning på alle, og kanskje spesielt for de med psykisk helse eller rusproblemer. Karantene, isolasjon og frykt for infeksjon kan ramme både voksne og barn. Her finner du råd om hvordan du best kan håndtere situasjonen: https://www.nkvts.no/korona/arabisk/

Informasjon om korona for barn og foreldre


Folkehelseinstituttet


Oslo kommune


Helsedirektoratet


Regjeringen


Utdanningsdirektoratet


NRK


Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)


Redd Barna


Norsk friluftsliv


Harvard Medical School


Informasjon på telefon:

  • Caritas ressurssenter gir veiledning og informasjon om koronaviruset på telefon mandag-torsdag kl. 10-15 på polsk, norsk, arabisk, russisk, tyrkisk, spansk og engelsk. Ring 23334361
  • LIN (Likestilling Inkludering og Nettverk) har en hjelpetelefon på 9 språk. Hverdager kl. 10-15, ring 21646463. (Se nettsiden for mer informasjon, man må taste ulike numre for ulike språk)
  • Bydelsmødre har en hjelpelinje på 24 språk. Ulike telefonnumre og tidspunkter, se Bydelsmødrenes nettside for mer informasjon
  • MiRA sentret

مستشفى هوكلاند


بلدية بيرغن