Inncovid.Norge ble startet av Universitetet i Bergen i samarbeid med andre institusjoner som respons til koronautbruddet i Norge. Alle forskere som er involvert har selv innvandrerbakgrunn og var opptatt situasjonen blant innvandrere under epidemien. Prosjektet er støttet av NOAS og delfinansiert av Stiftelsen Dam.

Vårt mål er å dobbelt: På den ene siden vil gjennom Inncovid.no hjelpe til at flere innvandrermiljøene får bedre tilgang til forståelig informasjon og til egne ressurser som kan hjelpe under koronautbruddet på eget språk samlet et sted. På den andre siden vil vi lære av denne situasjonen om innvandreres i) tilgang til informasjon, ii) forståelse og håndtering av risiko og anbefalte tiltak og iii) håndtering av sykdom under covid-19-epidemien i Norge. Vi håper at kunnskap om det som skjer i dag skal hjelpe oss til å gi alle bedre helsetjenester i fremtiden.

Esperanza Diaz
Prosjektleder
UiB

Elzbieta Czapka
Prosjektkoordinator
OsloMet

Ahmed Ali Madar
Prosjektmedarbeider
UiO

Kathy A. Møen
Prosjektmedarbeider
Noklus

Gaby Ortiz Barreda
Prosjektmedarbeider
UiB

Raquel Herrero Arias
Prosjektmedarbeider
UiB

Wegdan Hasha
Prosjektmedarbeider
UiB

Jasmin Haj Younes
Prosjektmedarbeider
UiB

George Deeb
Prosjektmedarbeider
UiO

Andreas Díaz Tveit
Webansvarlig

Peter Krooni
Webutvikler

Pierina Benavente
Prosjektmedarbeider

VIKTIG: Du kan ikke få medisinsk hjelp gjennom oss om du er syk. Hvis du føler deg syk må du kontakte fastlegen din, din lokale legevakten eller AMK om det haster. Si i så fall fra om du har luftveissymptomer når du ringer.
Du kan også melde inn hvis du har luftveissymptomer på koronasjekk (på norsk).