Here you can find some links with information about the coronavius and measure taken against it in Norway

Folkehelseinstituttet


Oslo kommune


Bergen kommune


Helsedirektoratet


Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)


Diabetesforbundet


Harvard Medical School


Informasjon på telefon

  • Bydelsmødre har en hjelpelinje på 24 språk. Ulike telefonnumre og tidspunkter, se Bydelsmødrenes nettside for mer informasjon.

Fargespill


Papillom Bergen


Haukeland Hospital