Velkommen til Inncovid.no, nettsiden om koronavirus for innvandrere i Norge!


VIKTIG: Du kan ikke få medisinsk hjelp gjennom oss om du er syk. Hvis du føler deg syk må du kontakte fastlegen din, din lokale legevakten eller AMK om det haster. Si i så fall fra om du har luftveissymptomer når du ringer.Du kan også melde inn hvis du har luftveissymptomer på koronasjekk.no (på norsk).